İdrar Kaçırma

Detaylı bilgi için
idrar kaçırma

Kadınlarda İdrar Kaçırma Nedir? Nasıl Tedavi edilir?

Kadınlarda İdrar Kaçırma Nedir ? Nasıl Tedavi Edilir?

Stres Tipi İdrar Tutamama,   En sık rastlanılan idrar kaçırma tipidir. 

Gerçek stres inkontinans, detrusor  kası aktivitesi veya aşırı dolu mesane olmaksızın, karın içi basınç artışına yol açan aktivitelere bağlı  gelişen istemsiz idrar kaçırma durumudur. Yani öksürük, gülme, ağır kaldırma, ani hareketlerde artan karın içi basıncı nedeniyle mesane kasılmadan , istemsiz şekilde idrar kaçırma olarak tanımlayabiliriz.

Sıkışma Tipi İdrar Tutamama
Mesanenin ani ve istemsiz kasılması ile ortaya çıkan , şiddetli idrar yapma isteği ve tutamama ile karakterizedir. Detrusor instabilitesi (aşırı aktif mesane)  olarak da adlandırılır. İdrar kaçırmanın % 30 u bu tiptedir.  Mesane kasları aniden ve şiddetle kasılır ve mesanenin içindeki basınç yükselir.  Sfinkter basıncını geçince de idrar kaçırma gerçekleşir. İdrar hissi ile kaçırma arasındaki süre kısadır ve hastaların birçoğu tuvaletin tam kapısında idrar kaçırdığını ifade eder.  Bu tip idrar kaçırmada  pelvik taban kaslarında bir hasar veya zayıflık söz konusu değildir. Kronik  idrar yolu enfeksiyonu, diyabet, mesane taşı, omurilik problemleri, bel fıtığı , demans   gibi nedenleri olabilir.

Karma İdrar Tutamama
Stres tipi idrar kaçırma ve aşırı aktif mesane probleminin beraber görüldüğü durumlardır. Hastaların yaklaşık % 20 si bu durumla karşımıza çıkar.

Taşma Tipi İdrar Tutamama
Mesanenin aşırı dolduğu idrar yapma hissinin kaybolduğu ve gerçek anlamda mesaneden idrarın taştığı durumlardır. Hastaların % 10 unda bu tip idrar kaçırma gözlenir.  Diyabete bağlı nöromuskuler hasar ve bazı ilaçlar bu tip idrar kaçırmaya buna neden olur.

Fonksiyonel İdrar Tutamama
Yapılan tetkiklerin normal olduğu, fonksiyonel idrar kaçırmadır. Alzheimer, parkinson gibi nörolojik hastalıklar bunların nedenidir.

Bazı nadir durumlarda doğuştan anatomik kusur nedeniyle veya vajinaya fistül nedeniyle de idrar kaçırmalar izlenir.  Mesanede idrar hiç birikmez, doğuştan gelen tipinde mesane kapasitesi çok sınırlıdır. Fistülde ise idrar sürekli mesaneden vajinaya  akar.

Kadında İdrar Tutamama Tanısı Nasıl Konur?

İyi bir sorgulama ile hastanın hangi tipte idrar kaçırdığı, bunun olası nedenleri hakkında çok önemli bulgulara ulaşılır. Hastanın alışkanlıkları, sosyal pozisyonu, kullandığı ilaçlar ve geçirdiği operasyonlar tanı koymada önemlidir.

Jinekolojik muayene ve ultrasonografi ile pelvik tabanı oluşturan yapıların durumu, mesane , üretra ilişkisi ve öksürme testi ile kaçan idrar miktarı tespit edilir.

24 saatlik idrar günlüğü ile  özel bir form ile 24 saat boyunca kaçan idrarın tipi ve miktarı kayıt altına alınır. Tam idrar testi ve kültürü, gerekli olursa vajinal kültür ve kullanılan ilaçlara ait testler yapılmalıdır.

Mesane içi ve dışı basıncı ölçen aktif bir cihaz olan ürodinami ile idrar basınç ve anatomik kompartımanlar arası ilişki değerlendirilir.

Mesane kontrolünün püf noktaları

İdrar depolanırken, mesane kasları gevşektir ve genişleyebilir. Gevşemiş durumdaki mesaneye, pelvik taban kasları artan kasılmaları ile destek olur.

Mesaneniz ve pelvik taban kaslarınız, idrarın herhangi bir sızıntı olmadan mesanede kalması için birbirleriyle iletişim içindedirler. Mesaneniz dolduğunda, beyne sinirsel uyarılar gönderir.

Yanıt olarak, doğru zamanda ve yerde, YANİ TUVALETTE pelvik taban kaslarınızı gevşetirsiniz ve mesane kasılır ve böylece idrarın üretra yoluyla vücudunuzdan çıkmasını sağlarsınız.

Yaşam Kalitenizi Geri Kazanın

Kadınlarda “idrar kaçırma” tedavisi olan bir hastalıktır.

Op.Dr.Fatma Gençtürk Özer Lazerle İdrar Kaçırma tedavisi

Kadınların anlatmaya çekindikleri, hatta yaşlanmanın veya doğum yapmanın doğal bir sonucu olarak gördükleri, sosyal ve hijyenik problemlere yol açan idrar kaçırma problemi, sanıldığından yaygın bir problemdir.  Yapılan bir çalışmada bir yıllık zaman dilimi içerisinde herhangi bir idrar kaçırma durumunu yaşayanların oranı yaklaşık %30 olarak saptanmıştır. Daha ağır idrar kaçırma  ilgili çalışmalarda  yaygınlık  %3-%11 arasında değişmektedir  En sık rastlanılan idrar kaçırma tipi Stres inkontinansdır. Kaçan idrar hacmi bir iki damladan, kıyafetleri ıslatacak miktara  kadar değişmektedir. İkinci en sık rastlanılan  idrar kaçırma tipi ise ani ve şiddetle başlayan idrar yapma hissi ise karakterizedir. Bazen o kadar sıkışma olur ki, kişi tuvalete yetişemez ve bir miktar idrarı tuvalet kapısında kaçırır.

Türk toplumunda çok sayıda kadını etkileyen bu durum, hayatınızın doğal bir parçası değildir. Kadınlar yanlış bir inanışla idrar kaçırmayı; menopozun, çocuk doğurmanın, yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak kabul ederler. Genellikle tek ve basit nedeni olan idrar kaçırma, sıklıkla tedavi edilebilir bir şikayettir. Günlük hayatı etkileyen mesane kontrolü problemi yaşıyorsanız mutlaka muayene olmalısınız. Sorun tamamen giderilmese bile hayatınızın kontrolü tekrar size geçer.

  • Menopoz: Vücuttan östrojenin çekilmesi ile , bağ dokuların yapısında kısmi değişim olur buda pelvik taban kaslarında bozulmaya ve idrar kaçırmaya neden olur. Yaşlanma ile birlikte mesanenin rezervuar kapasitesi, uyumu idrar akım hızı azalır. Buna ek olarak inhibe edilemeyen mesane kasılmaları ve idrar sonrası mesanede kalan miktar yaşlanmayla artar. Maksimal üretral kapanma basıncı ve fonksiyonel üretra uzunluğu kadınlarda yaşla birlikte azalır.
  • Doğumlar: Vajinal doğum pelvik fasiyal desteğe direkt olarak hasar verir; pelvik taban ve üretra kaslarının sinirsel uyarımında hasara yol açar. Bu da idrar kaçırmanın önemli bir nedenidir.
  • Kronik Hastalıklar: KOAH, kabızlık, aşırı kilo, karın içi basıncı arttıran nedenlerdir. Pelvik tabana binen yük artar, Mesane ile mesane boynu ilişkisi bozulur ve idrar kaçırma oluşur.
  • Genetik Nedenler: Genetik geçişli bağ dokusu hastalıkları nedeniyle mesane tabanında bozulma oluşur. Buda idrar kaçırma ve pelvik sarkma ile kendini belli eder.
  • Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonları: Sistit atakları mesane kontrolünü ve dokusunda hasara yol açar.
  • Bazı ilaçlar: Mesane kontrolünü bozarak çeşitli tipte inkontinansa yol açar.

    İdrar tutamama bir hastalık değil, bir belirtidir. Bu belirti muhtemelen tedavi edilebilir bir hastalığın bulgusudur.

TEDAVİ

Konservatif Tedavi

Hayat stili değişikliği, az su içimi, sigarayı bırakmak, kilo vermek ve kafein tüketimini azaltmak idrar kaçırmada azalmayı sağlar. Diğer cerrahi olmayan seçenekler Kegel egzersizleri, biyofeedback terapisi ve pesser kullanımıdır. Kegel egzersizleri ile pelvik tabanı oluşturan kas grupları kuvvetlendirilir. Mesane kontrolü artar. Biyofeedback ve manyetik inervasyon ile de amaç çeşitli uyaran tipleri ile mesane kaslarının kuvvetlendirilmesi ve kontrolün artması amaçlanır.

İlaç Tedavisi

Özellikle östrojenler ve antikolinerjik ajanlar kullanılır. İlaçlar sıkışma tipi inkontinansda daha etkilidirler fakat stres tipi inkontinansda da antikolinerjik ajanlar, östrojenle veya tek başına mutlaka denenmelidir.

Östrojenler özellikle menopoz sonrası idrar kaçırmada etkilidir. Vajinal ve üretra mukozasındaki maturasyon endeksini artırır. Üretra kapanma basıncını arttırır. İnkontinansda kullanılan lokal formları daha çabuk etki eder.

Antikolinerjik ve trisklik antidepresanlar sıkışma tipi inkontinansda mesanenin istemsiz kasılmasını baskılar ve mesane kapasite artışına yardımcı olurlar. Östrojen ile kombine kullanımları daha faydalıdır.

Cerrahi Tedavi

Vajinal yolla yapılan operasyonlar artık karından yapılan operasyonların yerini almıştır.  Özellikle TVT ve TOT presedürleri ile yapılan operasyonlarda 5 yıl sonra dahi başarı oranları %90 seviyesindedir. Bu prosedürler eski açık operasyonlara (Buch ve MMK) operasyonlarına göre uygulama açısından çok daha kolay ve başarı oranları çok daha yüksektir.

Sling (Askı )Prosedürleri

Bu ameliyat tipinde ortak nokta mesane boynunun (üretra) tamamen altından geçip karın duvarına  şerit şeklinde destekleyici mataryel ile asılması işlemidir. 1990’ların sonunda askı (siling) ve retropubik süspansiyon işlemleri kadın stres inkontinansında en etkili cerrahi yöntem olarak tanımlanmıştır.

TVT Operasyonları 1995 yılından bu yana uygulanan yöntemdir. Poliprolen bant kullanılan Tansion-free Vaginal Tape işleminin kısaltmasıdır. Mid üretral uygulanan bu band ile uretranın ortasına bir hamak gibi hem direkt destek hemde paravajinal destek oluşturur. Böylece iki yönlü destek sağlanmış olur.

TOT Operasyonu: Daha yeni uygulanan bir ameliyat yöntemidir. 2001 yılında De Lorme tariflenmiş ve uygulanmıştır. TVT ‘nin komplikasyonlarını azaltmak amacıyla tasarlanmış bir prosedürdür.  Poliprolen mesh vajinal yolla obturator fossadan geçirilerek uygulanır. Kısa ve normal mesh seçenekleri mevcuttur.

TOT, cerrahi başarı oranı açısından, TVT ile benzer etkinliktedir (% 80-90).  TOT operasyon süresi 20 dakika TVT operasyon süresi 40 dakikadır. Komplikasyon açısından TOT daha üstündür, güvenlidir. Özet olarak; TOT,   stres tipi idrar kaçırmanın cerrahi tedavisinde, yüksek başarı oranı ve düşük komplikasyon oranı ile etkin bir tedavi olarak görünmektedir.

Ameliyatın toplam süreside diğer işlemlere göre iyileşme süresi çok daha kısadır. Nüks oranı, ameliyat tekrar oranı çok daha azdır

Lazer İdrar kaçırma Tedavileri

Kullandığımız smooth jinekolojik lazer ile vajinal mesane altında ve mesane boynunda kollajen üretimini arttırırız.

Uygulanan 3 seans sonunda hastalarımızda belirgin derecede stres inkontinanslarında iyileşme saptanmıştır. Özellikle cerrahiden kaçınan hastalarımızda kısa sürede uygulama avantajı ile öne çıkan lazer tedavileri çığır açıcı etki göstermiştir.

Tecrübelerime göre yılda bir kez tekrar seanslarını yaptırmak uzun dönemde kalıcı etkiyi tetiklemekte ve tekrar seanslarını azaltmaktadır.

Kadınlarda İdrar Kaçırma Op.Dr.Fatma Gençtürk Özer

Kadınlarda İdrar Kaçırma tedavisi

Lazer ile idrar Kaçırma tedavisi